Porque hasta entonces no habia visto emprenta alguna. y deseaba saber como fuese. Entro dentro. con todo su acompanamiento. y vio tirar en una parte. publikacje na temat 19. stycznia 2010 15:13:00

Raport obejmuje publikacje na temat 18 miast (stolic województw oraz siedzib władz wojewódzkich) i wynika z niego, że media były dość krytyczne w związku z PR miast oraz ruchem turystycznym.
Ze względu na nowy rok, media dokonywały - nierzadko krytycznych - podsumowań działań promocyjnych dla danych miast (Szczecin) czy też dotychczasowego ruchu turystycznego.  NewsPoint i info-PR przedstawiły wspólny raport dotyczący artykułów na temat promocji miast wojewódzkich, które ukazały się w styczniu 2009 roku w mediach internetowych.  Na przykład w Krakowie stwierdzono, że był on mniejszy, w związku z tym władze miasta powinny przeznaczyć więcej środków na budżet. Chętnie opisywano nowe strategie promocyjne (Poznań, Kielce) czy też ich brak (Kraków). Nowy szef biura promocji Krakowa skrytykował duże plenerowe imprezy z udziałem gwiazd jako główne narzędzie marketingowe w przypadku miast i zapowiedział nową strategię. Styczeń był również czasem uchwalania budżetów promocyjnych miast i zmian personalnych wśród osób odpowiedzialnych za promocję w poszczególnych urzędach miejskich.

Na kryzysie korzystają również firmy szkoleniowe. Codziennie zgłasza się do nich po kilku-kilkunastu menedżerów, którzy stoją przed ciężkim zadaniem w swoich przedsiębiorstwach - muszą zwalniać. Chcą nauczyć się, jak prowadzić trudne rozmowy z pracownikami. Kokosy zbiją również firmy prowadzące wywiad gospodarczy, zbierające informacje o kondycji firm. Ostatnio zwiększyły obroty o ok. 20 proc. i mają perspektywy na więcej - warunkiem jest znalezienie przez nie do pracy setek audytorów.


salphaga

Komentarze (0) ||0|| /comments/publikacje-na-temat
slowa kluczowe:
kategorie:

Ksiega


Brak linków
Brak kategorii


Made by Palurien
for elf site
Picture by NN